แจ้งกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W2 ครั้งที่ 23 วันที่ 30 มิถุนายน 2560
 

 

การใช้สิทธิ                     

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 16 มิ.ย. 2560
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TCC-W2
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2560
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2560
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.788
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.26874
______________________________________________________________________

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยกดที่ปุ่ม "Download" ด้านล่าง