วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

  • เป็นบริษัทชั้นนำติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ ในการประกอบธุรกิจแปรรูปและค้าปลีกถ่านหินที่มีคุณภาพ
  • มองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งสามารถสร้างกำไรให้บริษัทในระยะยาว